Media

COO Halvor Vislie in Teknisk Ukeblad podcast

Listen to our COO Halvor Vislie in this Teknisk Ukeblad podcast where he describes how Hyke is rediscovering urban mobility!

COO Halvor Vislie featured on national TV (NRK)

“Hydrolift Smart City Ferries skal ta neste versjon av byferga til verden.” Norsk rikskringkasting (NRK) har snakket med vår COO Halvor Vislie om våre ambisjoner og hvordan vår fergene skal bidra til mer miljøvennlig transport.

Bård Eker & Hyke on mareTV (NDR)

Bård Eker and Hyke were featured on NDR (Northern German Broadcasting) discussing the future of urban mobility.

Scroll to Top